Temat projektu: "Wsparcie przedsiębiorstwa Nanooil we wdrożeniu innowacji.


NANOOIL D.DOMAGAŁA J.ZALEGA SPÓŁKA JAWNA w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorstwa NANOOIL we wdrożeniu innowacji” w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie małego przedsiębiorstwa NANOOIL D.DOMAGAŁA J.ZALEGA SPÓŁKA JAWNA we wdrożeniu do produkcji wyrobu wykorzystującego pochodne grafenu płatkowego.

Projekt przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 1 innowacji technologicznej, a docelowo wzrost konkurencyjności małego przedsiębiorstwa NANOOIL D.DOMAGAŁA J.ZALEGA SPÓŁKA JAWNA. Wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego produktu pozytywnie wpłynie na skalę przychodów i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 645.750,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 351.750,00 zł